BookTrust yng Nghymru

BookTrust yng Nghymru

Mae BookTrust Cymru’n gweithio er mwyn ysbrydoli cariad at ddarllen ymysg plant am ein bod ni’n gwybod y gall darllen drawsnewid bywydau.

 

Bob blwyddyn byddwn ni’n rhannu dros 175,000 o lyfrau a ddewiswyd yn ofalus ymhlith plant Cymru, a dros 230,000 o adnoddau llythrennedd a rhifedd, Ariennir y gwaith hwn gan Lywodraeth Cymru.

 

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

 

Mae darllen er pleser yn cael effaith ddramatig ar ganlyniadau addysgol a lles, a symudedd cymdeithasol ac mae hefyd yn rhoi pleser enfawr ynddo’i hun. Gwyddom y gall rhieni a gofalwyr wneud gwahaniaeth enfawr i’w plentyn drwy ddarllen gydag ef yn rheolaidd, gan rannu rhigymau a chefnogi dysgu’r plentyn.

 

Darperir ein llyfrau, ein harweiniad a’n hadnoddau drwy gyfrwng ymarferwyr iechyd, llyfrgelloedd, ysgolion a blynyddoedd cynnar, a chânt eu cefnogi gan gyngor a deunyddiau ychwanegol i annog gwneud darllen a dysgu’n arferiad.

Dechrau Da

Mae Dechrau Da’n annog teuluoedd i ddarllen a rhannu llyfrau o oedran cynnar iawn. Bydd pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn Dechrau Da, a’r ddau’n cynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg, arweiniad ac adnoddau eraill i helpu teuluoedd i rannu llyfrau, straeon a rhigymau.

Pori Drwy Stori

Mae Pori Drwy Stori’n annog teuluoedd i fwynhau llyfrau rhigymau a rhif gyda’i gilydd, Bydd pob plentyn yn y Derbyn yng Nghymru’n cael adnodd llythrennedd a rhifedd a ddyluniwyd yn arbennig bob tymor.

Superbox Dechrau Da

Mae Superbox Dechrau Da yn cefnogi gweithwyr blynyddoedd cynnar ledled Cymru i ddefnyddio llyfrau, straeon a rhigymau yn eu lleoliadau ac i annog teuluoedd i fwynhau darllen gyda’i gilydd.

Clwb Twll Llythyrau

Mae’r Clwb Twll Llythyrau’n ysbrydoli plant sy’n derbyn gofal i ddarllen a mwynhau llyfrau a dysgu. Bydd plant yn derbyn parseli rheolaidd o lyfrau a ddewiswyd yn arbennig, deunydd ysgrifennu, gweithgareddau rhif ac ysgrifennu, drwy gyfrwng y rhaglen lwyddiannus hon.

 

Dechrau Da

Gwrandewch ar straeon a chwaraewch ein gemau Dechrau Da gyda’ch plentyn.

Pori Drwy Stori

Mwynhewch chwarae gêm Letterflies gyda’ch plentyn.

Adnoddau BookTrust Cymru

Lawrlwythwch ein gweithgareddau, taflenni rhigymau, canllawiau i athrawon a llawer mwy ar gyfer gweithwyr proffesiynol a rhieni yng Nghymru.

  • Dechrau Da 1
  • Pori Drwy Stori 2
  • Adnoddau 3