Book Trust Cymru

 

Eich barn chi

’Dyw fy Nghymraeg i ddim yn dda iawn ond dwi’n gwneud fy ngorau glas ac mae’r llyfrau Cymraeg hyn yn help mawr i fi'
bachgen Blwyddyn 3 sy’n aelod o’r Blwch Llythyrau, Blaenau Gwent


'Cefais fy Mhecyn Baban Dechrau Da bore ’ma ac fe eisteddais i lawr gyda fy maban prynhawn ’ma i ddarllen un o’r llyfrau, a wnaeth e ddim stopio edrych yn syn arna i. ’Doeddwn i ddim wedi eistedd i lawr i ddarllen stori gyda fe o’r blaen gan nad o’n i’n credu y bydde fe’n deall beth oedd yn digwydd nac yn eistedd yn llonydd yn ddigon hir. Bydda i’n mynd i’r llyfrgell o hyn ymlaen!'
Rhiant, Arolwg Dechrau Da 2012

Eich barn chi...

Dechrau Da

Mae Book Trust Cymru yn rhoi llyfrau Cymraeg a Saesneg i fabanod a phlant bach trwy weithio mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd ac Ymwelwyr Iechyd. Os nad ydych chi wedi derbyn eich pecyn, gofynnwch i’ch Ymwelydd Iechyd.

Pori Drwy Stori

Mae Book Trust Cymru yn rhoi adnoddau dwyieithog i blant oedran dosbarth derbyn er mwyn annog teuluoedd i fwynhau llyfrau, rhigymau a rhifau gyda’i gilydd.

Blwch Gwych

Mae Book Trust Cymru yn rhoi adnoddau, syniadau ac ysbrydoliaeth heb eu hail i weithwyr rheng flaen y Blynyddoedd Cynnar er mwyn iddyn nhw annog teuluoedd i ddarllen gyda phlant o oedran ifanc.

Blwch Llythyrau

Mae Book Trust Cymru yn rhoi parseli o lyfrau dwyieithog, adnoddau a gweithgareddau rhif i blant Cyfnod Allweddol 1 a phlant sy’n derbyn gofal, trwy’r rhaglen boblogaidd hon.

 

Gwrandewch yn Gymraeg

Rieni, ydych chi angen cymorth gyda’r Gymraeg? Gwrandewch ar recordiad o’ch llyfr Pori Drwy Stori yn Gymraeg.

Adnoddau

Dod o hyd i bob adnodd.

  • Dechrau Da 1
  • Pori Drwy Stori 2
  • Adnoddau 3